Politika na Facebooku

Blázni vodníci a podvodníci Československo 1980 komedie | CZ celý film, ceský dabing, akcní

Díky! Podělte se se svými přáteli!

Nelíbí se vám video. Díky za zpětnou vazbu!


Výhodná směnárna Praha 1 bez poplatků Aktuální výměnný kurz směnárna Praha

Přidáno videonet
140 Zobrazení
CZ celý film, ceský dabing, akcní, dobrodružný , Celé filmy s českým dabingem :) Celé filmy s českým dabingem :) cely film, YouTube, slunce seno, komedie, cz .
Kategorie
Česká klasika

Napište svůj komentář

Komentáře

Buďte první komentátor!
< RSS">RSS clas> abut; ss=stydalret.cz%2Fn bt<659a0.html≈t=Bl%ing, net.cz/assing, s.ow.o"haddtopludedeoav
< RSS"hjpg" nofome/divRSS ss=stydal r"> s-cesky="mtes"> dobrodn btee="do" value="r dalLabe log"1zni met.cz%="share-confirma-xsn" tcol-smn" tcol980 sini c0 /form> toggle="modal-bn-129backdropion" cl reg"> abefaloivReg"> T.levce O>Rrodio oni c0dia ©humb-laltbavct ing,abut;c=r_shokomedie- e65addtoplaylist" i clane"T//wnm-oggle/form> toggle="ne"T//wnl59a0.ht#a-lalass="btn btn-sm btn-link btn-ro+cg/flags/cz.pna-hude/secuer-ge_show. bal ="Czecrefmeta-diCzecrefaligtiottp:-he"> Czecr lý film cz dcddet Dini-rdia Deutscrdia refal-fooontnameo+cg_getext_on>Engi >rdia Sdatakdia refal-foo2 bnameo+cg_getext_2 > 7ai>rdia refal-foo2er-nameo+cg_getext_2er>Swabi>rdia Türk&clldil;/dia

" c do divoton":hum c do unload: btn ec do});el">});el">// In-

) $(> .viiv>ee="do" va;">pe) $(> s").7aim"mtue=({ doi cl : '.7aim"mtue='c doioad me: btn ec dos="hout: n" cc dos="houtCount//wnak5" c dob 7aim elý film, ceskobrizo> url; }el });el});elel// Globky-z/tt mesifik n tific"tue=s $(> ce do te : " " do }e dose7c me: o-t doz_"moda: o-o-t dod y:> " c dos="he: " c dourl_aden> : i_ko+clte doms="e_ata6: nu>ce do7aim < : { do iv"Od: i7aim < d btdblD/wn',//i7aim < d btdblte do exsmaki7aim < d btdbOutUpBig',//i7aim < d btdbOut' do}e doanSume: nu>ce doonSumet: nu>ce doonClv i: nu>ce doonClv id: nu>ce do id3e3tdaki="shan-129n tifyiodo> inab-haddtoplectwlvalue=""> {0}-hidden=orm-conail do '>Sdílet ail do '>se7aan-129n tifyio"> se7aan-129n tifyiotton" >{1}se7aan-129n tifyio"his="dko{2}lý film, cerogjpzs/form> n tifyio gjpzsdie">ail do '>lý film, cerogjpzs9bar gjpzs9bar-{0}-hidden= gjpzsdie"v claslink"nme=ddaba-conlink"min=ddaba-conlink"maal-urimastyda="ude/s: 0%ta-lelledail do '>elledail do '>659a0.ht{3}-haden> ="{4}-hn-129n tifyiourl ív c nete ce"t%2Ftefloclana-};el%2Ft.min.js">oref="hos="btn btn-sm btn-link btn-rhid3e3tds/Echo/js/jqu tm> kldiuttol1.3.min.js"omte vit.cz/oref="hos="btn btn-sm btn-link btn-rjs/jqu t te ledby.js"omte vit.cz/ oref="hos="btn btn-sm btn-link btn-rhid3e3tds/Echo/js/jqu t-ceskymte.min.js"omte vit.cz/ oref="homte vit.cz/na-: $('#indhearch 0) { do o $(".indhnarch-sug"dslue=e )+ow.o(bt d do $(".indhnarch-sug"dslue=ek).cume(ftp%lue=() { d do vdal$i > Ihidev> $d'.indhnarch-sug"dslue=e lilatel do $('#indhearch e.keyCodee do $="Video v> $i > Ihide== 27 ) { // ESC do $(".indhnarch-sug"dslue=ek).ntrout do }el"> if(lkeyv>= 38 ||lkeyv>= h-l){ // UP/DOWN do dcireta-tDefaultut do }el"> if (lkeyv!= 38 &&lkeyv!= h-l)hjp-addtel do $i > Ihide on vallatel do if (lkeyv>= h-l)h// D/wnlkey do { do if (l! $="Video $i > Ihide $ on val.iretut do }el }elel $cliden .dalCeInpv> on vallatel $="Video _urlv> $cliden a $(> } mose { do $(".indhnarch-sug"dslue=ek).ntrout do }el }el });el}e dwasmak4 c dfighlighv: n" cc dcap-adeLength: 3el});el});el $tvoniie('in_ sluc_v clerlatel if (in_ sluc_v cler >= nu>c) { do $tvoniie('in_ sluc_v clerle-noaloallatel }el mose if (in_ sluc_v cler >= 'uded') { do $('.inding, -ledby="myModa lowlatel $('#i cler_exl" d')ila.e=mataCeInpv>="rar="rczmiress tel $('#i cler ledby=ladgelatel } mose { do $('#i cler ledby=ladgelatel }elel $("#i cler_exl" dk).click(ftp%lue=() { del if ($(eone)ila.hasCeInpv"="rarila.e=mataCeInpv"="rarila.e=mataCeInpv"="rczmiress") $('#i cler ila.e=mataCeInpv>="rar="rczmiress tel } mose { do $tvoniie('in_ sluc_v clerle-noaloallatel $('#i cler_exl" d')ila.e=mataCeInpv>="rczmiress ="raraillin_o+cg.cume_mol- +'lea>te do lessL claki=659a0.ht#">aillin_o+cg.cume_less +'lea>te do});el});el abefalo ).e=('cumen.bs.te-ftp%lue=() { do > e1z :iutto:visiky-k).me"st()+f > -ogglee= 0;li--) { dovdal-ogglev> -ogglee[i]tel -oggleHovarm-(-oggleatel }telel btp%lue= -oggleHovarm-(-ogglea { do-oggle anab( "click", ftp%lue=(e) { do dcireta-tDefaultut do deonetclInpL"> tvo> ins("is-spanve") === n" c) ? eone.clInpL"> te-itali"is-spanve") : none.clInpL"> t-suc"is-spanve")tel }atel }el})ut del Emoji ing,d bkee by =majue=e+vodreportvref="hos="btn btn-sm btn-link btn-rjs/jqu t exlczmid=48.min.js"> reportvideo" action="" method="POSEmojiL"> -had="modal-content">